28 giftigaste växterna för hästar

Det finns vissa växter som inte är lämpliga att ha i vallar eller beten av olika skäl. Vissa av dem kan vara direkt skadliga för hästar och andra djur, och kan orsaka allvarliga förgiftningar eller till och med dödsfall även i små mängder. Exempel på sådana växter är idegran, korsört, odört, sprängört, stånds och örnbräken. Odört är en växt som är mycket giftig och bör inte finnas i hästhagar.

Kunskapen om växtförgiftningar hos hästar är begränsad och baseras i de flesta fall på vallstudier. Man vet därför inte alltid hur mycket eller länge en häst måste äta av en viss växt för att bli förgiftad. I de flesta fall undviker hästar att äta av giftiga växter, men risken ökar när betes- eller fodertillgången minskar.

Det finns även växter som inte är giftiga, men som hästarna inte vill äta och som kan bidra till dålig avkastning eller dåligt utnyttjande av betet eller slåttervallen, särskilt om de konkurrerar ut de odlade vall- och betesväxterna.

Det kan vara bra att se över vilka växter som finns i markerna där hästarna betar, oavsett om det handlar om sommarbeten eller gräshagar där hästarna går några timmar per dag.

28 giftigaste växterna som hästar ska undvika

 1. Belladonna
 2. Besksöta
 3. Bolmört
 4. Brakved
 5. Fingerborgsblomma
 6. Fläckig Munkhätta
 7. Hundtunga
 8. Idegran
 9. Jordreva
 10. Klätt
 11. Korsört
 12. Liljekonvalj
 13. Nattskatta
 14. Odört
 15. Revormstörel
 16. Rävtörel
 17. Röd hundrova
 18. Skelört
 19. Spikklubba
 20. Sprängört
 21. Stormhatt
 22. Stånds
 23. Tibast
 24. Tidlösa
 25. Vattenstånds
 26. Vattenstäkra
 27. Vildpersilja
 28. Örnbräken

Håll även utkik efter vanliga växter som

 1. Lupin (Lupinus spp.)
 2. Påsklilja (Narcissus spp.)
 3. Snödroppar (Galanthus spp.)
 4. Euforbia (Euphorbia spp.)
 5. Smörblomma

Detta är bara en del av en längre lista över potentiellt giftiga växter för hästar, och det är alltid bäst att konsultera en veterinär eller en expert på hästskötsel om du är osäker på om en växt är säker för dina hästar att äta.


Fiebing Hovolja - Equestrian Club Sweden - Fiebing
Fiebing Hovolja
349 kr
Elitbrodd 3/8 50-pack
750 kr
Slutsåld, längre leveranstid
Renstapp
59 kr
Ekol Hov-tjära - Equestrian Club Sweden - Ekol
Ekol Hovtjära
155 kr
Pensel med Kopp - Equestrian Club Sweden - Hansbo Sport
Pensel med Kopp
29 kr