Avmaskning av häst

Hästar har en viss mängd parasiter naturligt i tarmen och en liten förekomst av mask är inte farligt för hästen. Men om parasitbördan blir för stor kan det leda till sjukdomssymtom som viktnedgång, matt päls och magåkommor som kolik och diarré. Vissa parasitarter kan också orsaka klåda i bakdelen eller skador i slemhinnor i hästens mun och magsäck.

Det går inte att helt bli av med parasiter, men man kan minska förekomsten genom att avmaska hästen regelbundet. Unghästar behöver avmaskas oftare än vuxna hästar och rekommendationen kan variera beroende på faktorer som hästens ålder, hälsostatus och betesförhållanden. Vuxna hästar som lever i små flockar med gott om bete behöver sällan avmaskas.

För att avgöra om en häst behöver avmaskas eller inte kan man ta ett träckprov, vilket innebär att hästens träck skickas till laboratoriet för analys. Träckprov rekommenderas att tas under våren och hösten, och även efter avmaskning för att säkerställa att behandlingen har haft önskad effekt.

Träckprov är en viktig del i att förebygga parasitangrepp hos hästar. Träckprovet ger en indikation på vilken typ av parasiter som finns i hästens mage och tarmar och därmed om en avmaskning behövs eller inte.

Unghästar, nya hästar och hästar som uppvisar symptom bör testas för parasiter innan de blandas med den övriga flocken. För att testa för stor blodmask krävs en särskild analys med hjälp av odling eller PCR-teknik. Provet bör tas ett par veckor innan eventuell avmaskning så att det finns tid för en odlingsanalys. Om hästarna ska flyttas till nya beteshagar är det bäst att lägga avmaskningen några dagar innan man släpper ut hästarna i den nya hagen. Unghästar på upp till 2 års ålder bör testas även under januari eller februari för att utröna förekomst av spolmask.

Veterinärer och djurägare kan lägga upp en strategisk avmaskningsplan tillsammans där träckprov är en viktig del i processen

Förebyggande åtgärder mot parasitangrepp hos hästar är också viktiga. Att hålla rent på stall och hagar, byta ut och tvätta hästens utrustning och att ha en bra beteshantering kan minska risken för parasitangrepp.

Här är några tips för att minska risken för parasitsmitta hos din häst:

  • Sköt om och underhåll beteshagar och vinterhagar väl.
  • Separera sommar- och vinterhagar om möjligt och se till att hagarna är tillräckligt stora så att hästarna inte behöver beta nära gödselhögar.
  • Testa och eventuellt avmaska nya hästar innan de släpps ut i hagen.
  • Mocka betesmark och hagar minst två gånger i veckan och gör träckprov och analys för stor blodmask på våren.
  • För protokoll över provtagningsdatum, resultat, avmaskningstidspunkt och vilket maskmedel som används för varje häst, samt anteckningar över smittläget och vilken häst som avmaskades och när.
  • Utfodra hästarna från tråg istället för att lägga fodret direkt på betesmarken.
  • Låt hagarna vila ett år från betande hästar och växelbeta hagarna med andra slags djur som får eller kor.
  • Sätt en skörd grovfoder i betesmarken innan du släpper ut hästarna och om möjligheten finns, plöj upp beteshagen och sätt en gröda, skörda och så nytt bete.
  • Skrapa bort styngflugans larver som syns med blotta ögat i hästens päls och mun för att minska besvären för hästen.

Fiebing Hovolja - Equestrian Club Sweden - Fiebing
Fiebing Hovolja
349 kr
Elitbrodd 3/8 50-pack
750 kr
Slutsåld, längre leveranstid
Renstapp
59 kr
Ekol Hov-tjära - Equestrian Club Sweden - Ekol
Ekol Hovtjära
155 kr
Pensel med Kopp - Equestrian Club Sweden - Hansbo Sport
Pensel med Kopp
29 kr