Checklista inför betessläpp

  1. Rensa i hagen: Se till att det inte finns något skräp som kan skada hästen i eller utanför hagen, exempelvis ihoprullad stängseltråd eller vattenbaljor med vassa kanter. Kontrollera också att hästen inte har kvar tappskor med kvarvarande sömmar, som kan orsaka skador.
  2. Se över stängslet: Kontrollera att stolpar är stabila, trådar och grindhål är hela Se över så elstängslet har en lämplig strömstyrka och ta bort sly som kan föra ner strömmen i marken. Undvik fårstängsel och taggtråd, som kan orsaka skador på hästen.
  3. Vänj hästen vid betet: Se till att hästen är van vid bete och undvik att släppa ut den på för kraftigt gräs. Beta in hästen genom att låta den äta färskt gräs korta stunder varje dag, ett par veckor innan betessläpp. Överväg om hästen behöver en betesreducerare för att undvika för stor mängd gräs och risken för att få fång.
  4. Vaccinera och avmaska: Se till att hästen är vaccinerad mot stelkramp och avmaskad vid behov, några dagar innan betessläppet.
  5. Släpp hästarna varsamt och under uppsikt: Kontrollera hästarnas rangordning och undvik spark- och bitskador genom att släppa ut hästarna varsamt och under uppsikt.
  6. Ge friskt vatten: Se till att hästarna har tillgång till rent och friskt vatten på ett fritt område så att de inte behöver trängas.
  7. Inspektera betet: Se till att betet inte innehåller giftiga växter som hästarna kan äta av när betet blir magert.
  8. Var vaksam på sår och sparkskador: Kontrollera hästens välmående regelbundet och var vaksam på svullnader och sår som kan behöva behandlas.
  9. Håll hästarna i grupp: Hästar är flockdjur och trivs bäst i grupp. Se till att hästarna inte blir utstötta och följ upp om en häst tappar i vikt eller mår dåligt.

Genom att följa dessa råd kan man se till att hästarna har en säker och trivsam betessäsong. Det är viktigt att komma ihåg att man som hästägare ansvarar för hästens hälsa och välbefinnande, även när den befinner sig på sommarbete.


Fiebing Hovolja - Equestrian Club Sweden - Fiebing
Fiebing Hovolja
349 kr
Elitbrodd 3/8 50-pack
750 kr
Slutsåld, längre leveranstid
Renstapp
59 kr
Ekol Hov-tjära - Equestrian Club Sweden - Ekol
Ekol Hovtjära
155 kr
Pensel med Kopp - Equestrian Club Sweden - Hansbo Sport
Pensel med Kopp
29 kr