Vanligaste parasiterna hos häst, symtom och hälsorisker

Hästar har en viss mängd parasiter naturligt i tarmen och en liten förekomst av mask är inte farligt för hästen. Men om parasitbördan blir för stor kan det leda till sjukdomssymtom som viktnedgång, matt päls och magåkommor som kolik och diarré. Vissa parasitarter kan också orsaka klåda i bakdelen eller skador i slemhinnor i hästens mun och magsäck.

Det går inte att helt bli av med parasiter, men man kan minska förekomsten genom att avmaska hästen regelbundet.

Nedan kan du läsa om de vanligaste parasiterna hos hästar, symptom samt de allvarliga hälsoproblemen de orsakar hos hästen om den inte behandlas och avmaskas regelbundet.

Stora blodmasken

Strongylus vulgaris är den vanligaste och mest sjukdomsframkallande av de stora blodmaskarna hos hästar. Mellan 40 och 60 procent av hästbesättningarna har idag en eller flera hästar som bär på stor blodmask. Var noga med att specifikt efterfråga undersökning av S. vulgaris när man skickar prover till laboratorium.

Symtom  - Stora blodmasken hos hästar orsakar oftast inga symtom alls, men om hästen drabbas av symtom är kolik det vanligaste. Syrebristskador i tarmen, inflammation och blodproppar i tarmkrösets blodkärl kan orsakas av larvernas förflyttning och leda till minskat blodflöde i tarmen. Parasitskadorna kan också orsaka nervskador och förändrad tarmmotorik, vilket också kan resultera i kolik. Det är viktigt att vara uppmärksam på symtom hos hästar som kan indikera stora blodmaskinfektion och vidta lämpliga åtgärder för att undvika allvarliga hälsoproblem.

Små Blodmaskar

Små blodmaskar eller små strongylider, Cyathostominae, är en vanlig parasit hos hästar. Hästar smittas genom att äta larver som finns på ett infekterat bete. Nästan alla hästar bär på vilande larvstadier av små blodmaskar som är svåra att avdöda med maskmedel. Larverna utvecklas gradvis till nya vuxna maskar, som kan bekämpas bättre med maskmedel. Unga hästar bär oftast på fler parasiter än de äldre.. Maskarna är vanligtvis gråvita eller rödaktiga och mellan en halv till två centimeter långa.

Symtom på infektion är inte alltid synliga, men vid allvarliga infektioner kan hästar drabbas av kolik, diarré och viktnedgång.

Spolmasken

Parascaris equorum, är hästens största inälvsparasit. Den är vit, spolformad och blir vanligtvis 10-20 cm lång. Spolmaskinfektion är vanlig hos föl och unghästar, särskilt i stuterimiljö. Immunitet börjar utvecklas redan vid sex månaders ålder och gör att andelen hästar med spolmask sjunker med stigande ålder. Hos hästar som är tre år och äldre är spolmask inte så vanligt."

Symtom på spolmaskinfektion hos hästar inkluderar minskad aptit, dålig tillväxt, ruggig hårrem och hängbuk. Ibland kan också hosta och slemmigt näsflöde ses när larverna förflyttar sig från lungorna till magtarmkanalen. De vuxna spolmaskarna lever fritt i tarminnehållet och suger i sig näringsämnen vilket minskar hästens näringsupptag och tillväxt. I värsta fall kan stora mängder spolmask orsaka blockering av tarmen som kan leda till tarmbristning. Det är vanligast att föl och unghästar drabbas av spolmaskinfektion och att immunitet utvecklas med stigande ålder.

 

Bandmask

A. perfoliata är en vanligt förekommande mask hos hästar både i Sverige och i andra länder. En svensk studie visar att cirka 65 procent av hästarna är infekterade med bandmask. När man undersöker träckprover med "bandmaskmetoden" på SVA påvisas bandmaskägg i cirka 20 procent av fallen. Bandmasken är platt, cirka en centimeter bred och tre till fyra centimeter lång och består av flera segment. Dess mun har kraftiga sugkoppar som den använder för att fästa sig mot tarmens slemhinna.

Symtom Bandmask är en vanligt förekommande parasit hos hästar i Sverige och kan orsaka skador på tarmens slemhinna. En svensk studie från 2013 visade att det finns ett starkt samband mellan förekomsten av bandmask och kolik hos hästar. Om en häst är kraftigt angripen av bandmask kan de ansamlas och blockera tarmen, särskilt i området mellan tunntarmen och blindtarmen, vilket kan orsaka kolik. Det är därför viktigt att behandla och förebygga bandmaskinfektioner hos hästar för att minimera risken för allvarliga hälsoproblem.


Fiebing Hovolja - Equestrian Club Sweden - Fiebing
Fiebing Hovolja
349 kr
Elitbrodd 3/8 50-pack
750 kr
Slutsåld, längre leveranstid
Renstapp
59 kr
Ekol Hov-tjära - Equestrian Club Sweden - Ekol
Ekol Hovtjära
155 kr
Pensel med Kopp - Equestrian Club Sweden - Hansbo Sport
Pensel med Kopp
29 kr